Liên hệ: 0975.388.500
Kiot 1 Nhà Nơ 23 Khu Đô Thị Pháp Vân Hoàng Mai

Số 25 Hà Huy Giáp Phường Thạnh Lộc Quận 12

Thông tin thanh toán

Chủ Tài Khoản Chu Văn Bắc Số Tài Khoản 0001015318561 Ngân Hàng Vietcombank

Chủ Tài Khoản Chu Văn Bắc Số Tài Khoản 105004210869 Ngân Hàng Vietinkbank

Chủ tài khoản : Chu Văn Bắc Số Tài Khoản 14332347 Ngân hàng ACB